Σύμβαση με τη Ρουμανική Εθνική Εταιρεία Αυτοκινητοδρόμων και Εθνικών Οδών υπέγραψε στις 6/8 η Μοχλός Α.Ε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η σύμβαση αφορά στην κατασκευή του έργου «Ανακατασκευή Ε.Ο.56, Κραϊόβα – Καλαφάτ, ΧΛΜ. 0+000 – ΧΛΜ. 84+020, Συμβάσεις 5R15 και 5R16 / Τμήμα 2: Σύμβαση  5R16, Ε.Ο.56 Γκαλίτσεα Μάρε – Καλαφάτ, ΧΛΜ. 47+000 – ΧΛΜ. 84+020», αξίας RON 81.947.643,47 πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 

(ισόποσο σε EUR 17.915.969,28, σύμφωνα με την ισοτιμία της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης).