Τη συγκρότησή του ΔΣ σε σώμα και την εκλογή του Κωνσταντίνου Λουρόπουλου στη θέση του προέδρου και του CEO στον ΟΠΑΠ, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός. 

 

Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Τρίτης 07/08/2012 αποφάσισε τα παρακάτω: 

 

1. Την αποδοχή της παραίτησης του κ. Ιωάννη Σπανουδάκη από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, καθώς και από Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. 


2. Την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Λουρόπουλου ως Εκτελεστικού Μέλους και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα με την εκλογή του ως Προέδρου του και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας.