Το ποσό των 60 εκατ. ευρώ καλείται να πληρώσει η Pfizer, στο πλαίσιο διακανονισμού με το υπουργείο Δικαιοσύνης και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για κατηγορίες δωροδοκίας σε δύο διεθνείς μονάδες και σε μία θυγατρική, που απέκτησε με την εξαγορά της Wyeth το 2009. 

 

Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς SEC εκτιμά ότι εργαζόμενοι της Pfizer σε οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων Βουλγαρία, Κίνα, Κροατία και Τσεχία, έκαναν «αθέμιτες πληρωμές» σε ξένους αξιωματούχους για να κερδίσουν ρυθμιστικές εγκρίσεις, πωλήσεις και συνταγογραφήσεις για τα προϊόντα της εταιρείας.