Στην υποβάθμιση των εγγυημένων κρατικών ομολόγων σε Α3 από Α2 της Intesa SanPaolo προχώρησε σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Moody's.