Στην επιβεβαίωση της αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Γερμανίας με ΑΑΑ, διατηρώντας το outlook σταθερό, προχώρησε ο οίκος Fitch

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντανακλά «τη μακροχρόνια πιστωτική ισχύ και τη στιβαρή οικονομική απόδοση κατά τα τελευταία δύο χρόνια».

 

Ο οίκος υπογραμμίζει ότι ο γερμανικός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει σταθεροποιηθεί από το 2009 και ότι η Γερμανία είναι σε θέση να μειώσει το δημόσιο χρέος. 

 

Η οικονομία αναπτύσσεται, το έλλειμμα βρίσκεται σε μέτριο επίπεδο και τα επιτόκια έχουν φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ. 

 

Ωστόσο, ο Fitch προειδοποιεί ότι η Γερμανία παραμένει εκτεθειμένη στην κρίση της Ευρωζώνης, καθώς μια σημαντικά βαθύτερη ύφεση των εμπορικών εταίρων της στην Ευρωζώνη μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση και τη γερμανική οικονομία.