Η Ελαστρον ανακοινώνει ότι απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή (93%) στην εταιρία ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, εισφέροντας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 60.000 ευρώ. 

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρία ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ αναπτύσσει δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό.