Βελτιώθηκε η παραγωγικότητα των εργαζομένων στις ΗΠΑ στο β' τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας της χώρας. 

 

Η παραγωγή ανά εργατοώρα σημείωσε αύξηση 1,6% στο 12μηνο, ύστερα από πτώση 0,5% στο α΄τρίμηνο. 

 

Οι δαπάνες ανά εργαζόμενο ενισχύθηκαν κατά 1,7%, σε σχέση με άνοδο 5,6% το προηγούμενο τρίμηνο.