Την υποβολή προσφορών για την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας ανακοίνωσαν σήμερα η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και η Alpha Bank.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Εθνικής αναφέρει: «η πρόταση αυτή, που εντάσσεται στις διαδικασίες αναδιάταξης του πιστωτικού μας συστήματος, είναι σύμφωνη με τις παραμέτρους που έχουν τεθεί, επί του θέματος αυτού, τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».


Και η Eurobank με τη σειρά της υπέβαλε σήμερα δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά από την Credit Agricole του 100% των μετοχών της Emporiki Bank, υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


H Alpha Bank ανέφερε στην ανακοίνωσή της: «Σε συνέχεια προηγουμένης ανακοινώσεώς της , η Alpha Bank ενημερώνει ότι, σήμερα, 8 Αυγούστου 2012, υπέβαλε, στα πλαίσια της διαδικασίας που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος και οι λοιπές αρχές έθεσαν, δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως κανονιστικών αδειών και εγκρίσεων».


Σχετικό Θέμα:  Ώρα μηδέν για την εξαγορά της Emporiki