Στα 199,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ στο α΄ εξάμηνο καταγράφοντας άνοδο 49,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.


Στα προσαρμοσμένα κέρδη εξαιρούνται κεφαλαιακά κέρδη ύψους €211,3 εκατ. από την πώληση της συμμετοχής του ΟΤΕ στη Telekom Serbia το A’ Εξάμηνο του 2012 και €40,9 εκατ. και €8,3 εκατ. αντίστοιχα το Α’ εξάμηνο του 2011 και το Β’ τρίμηνο του 2011, λόγω της μετά φόρων επίδρασης των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης.

Τα καθαρά κέρδη του Οργανισμού διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο στα 411,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 344,9%.

Στο β΄ τρίμηνο τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 104,5 εκατ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 48,2%.