Τη λύση της Εικόνα-Ήχος και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση αποφάσισε η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά την αδυναμία εκλογής διοικητικού συμβουλίου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκε για μια ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να εκλεγεί νέο διοικητικό συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία. 

 

Επί του δευτέρου θέματος υποβλήθηκαν προτάσεις: 

 

Η ΕΧPΕRΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ δια του εκπροσώπου της, πρότεινε να λυθεί η εταιρεία και να τεθεί σε εκκαθάριση. Οι λοιποί μέτοχοι πρότειναν όπως η εταιρεία δηλώσει παύση πληρωμών και να τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 

 

Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας με ψήφους 10.124.673 υπέρ έναντι 272.708 κατά και σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού αποφάσισε την λύση της εταιρίας και την θέση αυτής σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έναρξης εκκαθάρισης την 13/8/2012 και σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, ορίσθηκαν εκκαθαριστές οι: 

 

1. Ηλίας Σκαρλάτος του Ιωάννη και της Αικατερίνης, οικονομολόγος, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσ/νίκης, οδός Λευκωσίας αριθ. 26, κάτοχος ΔΑΤ με αριθμό Φ 172028 Α.Φ.Μ 027478505 

 

2. Θεοδόσης Μπαλάσης του Ανδρέα και της Στυλιανής, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός Πολυτεχνείου 22, κάτοχος του Δ.Α.Τ με αριθμό ΑΕ 857081, Α.Φ.Μ 040827095 

 

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 38 του καταστατικού, έπαυσε από σήμερα η εξουσία του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου.

 

Σημειώνεται ότι η συνέλευση έλαβε χώρα σήμερα 8 Αυγούστου 2012 στην Πυλαία Θεσ/νίκης, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρείας, οδός Συμεωνίδη 57, η Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μετά την από 5ης-Ιουνίου 2012 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου (προσωρινής διοίκησης) της εταιρίας που διορίσθηκε με την υπ‘ αριθ. 12575/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (εκούσια δικαιοδοσία) κατόπιν της υπ’ αριθ. 6262/2012 αίτησης της μετόχου «ΕΧΠΕΡΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» και την από 18/7/2012 νέα πρόσκληση του Δ.Σ με θέματα Ημερήσιας Διάταξης.