Στο ποσό των 2.479,0 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, τον Ιούνιο του 2012, έναντι 3.030,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 18,2%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1.418,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.373,0 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 3,3%.

Κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση 10,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011, ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών αυξήθηκε κατά 6,3%.