Συμπληρωματικές μη-ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ έγιναν δεκτές στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 7ης Αυγούστου 2012.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) , η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012.
 

Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη δημόσια εγγραφή για τα Έντοκα Γραμμάτια 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 10 Αυγούστου 2012, υπεβλήθησαν προσφορές ύψους 2,694 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα διατεθούν εξ' ολοκλήρου στην τιμή της δημοπρασίας της 7ης Αυγούστου 2012 (97,688 ευρώ).