Η οικονομία της ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 0,3% το 2012 ενώ θα ανακάμψει βραδύτερα του αναμενομένου, κατά 0,6% το επόμενο έτος, σύμφωνα με προβλέψεις και προβολές που περιέχονται σε έρευνα την οποία διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών συλλέχθηκαν σε έρευνα που διεξάγει κάθε τρίμηνο η ΕΚΤ μεταξύ οικονομολόγων και αναλυτών και δημοσιεύτηκαν σε μηνιαία έκδοση της τραπέζης.

Η προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα προέβλεπε συρρίκνωση του ΑΕΠ της ευρωζώνης κατά 0,2% εφέτος και αύξησή του κατά 1% το 2013.

Η προώθηση προγραμμάτων λιτότητας και η "υψηλότερη αβεβαιότητα" σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης κρατικού χρέους, αναφέρονται ως "οι κύριοι λόγοι της δυσμενούς αναθεώρησης", από την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, η ανεργία στην ευρωζώνη θα παραμείνει στα παρόντα υψηλά επίπεδά του 11,2% καθ' όλη τη διάρκεια του 2012 και αναμένεται να αυξηθεί στο 11,4% το 2013.

Αντίθετα, η πρόβλεψη για την πορεία του πληθωρισμού κάνει λόγο για αποκλιμάκωσή του από 2,3% σε 1,7% την ίδια περίοδο.