Αβάσιμες και αστήρικτες είναι οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο προϋπολογισμός του 2012 είναι εκτός στόχων, αναφέρει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.
 

Για παράδειγμα, ακόμη και η S&P’s ανακοίνωσε την υποβάθμιση του χρέους της Ελλάδος, από CCC με προοπτικές σταθερές σε CCC με προοπτικές αρνητικές, θέτοντας την προοπτική για περαιτέρω υποβάθμιση της χώρας, αν οι προσδοκώμενες, από την S&P’s, «αρνητικές αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί για το έλλειμμα του 2012 και για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν καλυφθούν με επιπλέον κεφάλαια ή άλλη διευκόλυνση από την Τρόικα». 

 

Το ερώτημα είναι από πού προέκυψαν όλα αυτά. Διότι η εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ) στο 1ο 6μηνο του 2012 ήταν πολύ ικανοποιητική, αφού εκτιμάται ότι το πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση περιορίστηκε σημαντικά στα € 1,07 δις στο 1ο 6μηνο του 2012, από € 4,6 δις στο 1ο 6μηνο.’11. 

 

Ήταν δηλαδή μειωμένο στο 1ο 6μηνο.’12 κατά € 3,53 δις έναντι του 1ου 6μηνου.’11. Επίσης, το πρωτογενές έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης ήταν κατά € 3,0 δις χαμηλότερο από το 1ο 6μηνο.’11 και κατά € 1,95 δις χαμηλότερο από τον στόχο που είχε τεθεί από την Τρόικα για το 1ο 6μηνο.’12.

 

Αντίθετα με τις εκτιμήσεις της S&P’s, η ικανοποιητική εκτέλεση του Π2012 στο 1ο 6μηνο.’12 (η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες για τη χώρα και σε μια περίοδο μεγάλης πτώσης του ΑΕΠ), επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις ότι, με την ομαλή υλοποίηση στο 2ο 6μηνο του 2012 των δημοσιονομικών μέτρων που έχουν ήδη θεσπιστεί και εφαρμόζονται, το πρωτογενές ισοζύγιο της ΓΚ θα είναι μηδενικό ή πλεονασματικό ήδη το 2012, έναντι του στόχου της Τρόικα για πρωτογενές έλλειμμα ΓΚ ύψους € 2,05 δις. 

 

Ειδικότερα, το ανωτέρω συμπέρασμα στηρίζεται:

 

α) Στη σημαντική αύξηση των εσόδων της ΓΚ σε ενοποιημένη βάση κατά 3,1% στο 1ο 6μηνο.’12, όταν το Πρόγραμμα Προσαρμογής του Μαρτίου 2012 προβλέπει μείωση των εσόδων αυτών το 2012 ως σύνολο κατά -2,6%. Αυτό επιτεύχθηκε παρά το ότι τα καθαρά έσοδα του Τ.Π. ήταν μειωμένα κατά -0,6% σε  ετήσια βάση στο 1ο 6μηνο.’12, ή κατά € 1,15 δις από τον στόχο που είχε τεθεί για το 6μηνο αυτό, λόγω: (i)των αρνητικών επιπτώσεων από το προεκλογικό κλίμα και την αβεβαιότητα που επικράτησε μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, (ii) του γεγονότος ότι στο 1ο 6μηνο.’12 δεν είχαν ακόμη υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ), (iii)του ότι τα σημαντικότερα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για αύξηση των εσόδων κατά το 2012 θα τεθούν σε ισχύ μετά τον Ιούλιο 2012. 

 

Όσον δε αφορά τις επιστροφές φόρων, ήταν μεν μειωμένες κατά -34,6% σε ετήσια βάση στο 1ο 6μηνο.’12, αλλά επίσης σημαντικά μειωμένες κατά -13% ήταν και οι εισπράξεις από τον  ΦΠΑ. 

 

Επιπλέον, οι επιστροφές φόρων στο 1ο 6μηνο.’12 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο υψηλότερο κατά € 103 εκατ. από τον στόχο που είχε τεθεί για το 6μηνο αυτό. Επίσης, τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν αυξημένα κατά 87,8% (ή κατά € 782 εκατ.) σε ετήσια βάση στο 1ο 6μηνο.’12, ενώ η αύξησή τους το 2012 ως σύνολο εκτιμάται στο 26%. 

 

Ωστόσο, και τα έσοδα αυτά ήταν κατά € 410 εκατ. χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί στο 6μηνο αυτό. 

 

Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στο 1ο 6μηνο.’12 των ιδίων εσόδων των Νομικών Προσώπων που είναι ενταγμένα στη ΓΚ κατά 21,2% σε ετήσια βάση και των ιδίων εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) κατά 45,1%. 

 

Μειωμένα και πάλι κατά -2,6% σε ετήσια βάση (ή κατά € 322 εκατ.) ήταν τα ίδια έσοδα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ). 

 

Με βάση τα ανωτέρω και τις εκτιμήσεις για τα έσοδα που μπορεί να εισπραχθούν, ιδιαίτερα στην Κεντρική Κυβέρνηση (στον Τ.Π. και στον ΠΔΕ), στο 2ο 6μηνο.2012, εκτιμάται ότι τα έσοδα της ΓΚ το 2012 μπορεί και πρέπει να είναι αυξημένα τουλάχιστον κατά 2,0%, έναντι πτώσης τους κατά -2,6% που προβλέπει ο επικαιροποιημένος Π2012. Μπορεί δηλαδή να είναι κατά € 4,0 δις υψηλότερα το 2012 από τα € 86 δις που προβλέπει η Τρόικα. 

 

β) Στη σημαντική μείωση των πρωτογενών δαπανών της ΓΚ κατά -5,7% στο 1ο 6μηνο.’12, όταν το Πρόγραμμα Προσαρμογής (Μαρτ.’12) προβλέπει μείωσή τους κατά -5,8% το 2012 ως σύνολο.