Δεσμευτικές προσφορές από διάφορες τράπεζες, που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής, έχει λάβει η Credit Agricole. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής τράπεζας, σε αυτή τη φάση εξετάζει τις προσφορές, ενώ δεν έχει ληφθεί στρατηγική απόφαση. 

 

Επιπλέον, τονίζει ότι οι προσφορές υπόκεινται σε τελική έγκριση από το ΤΧΣ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.