Δεν θα καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους τους η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του Reuters, στην οποία η πλειοψηφία των αναλυτών θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν θα εγκαταλείψει το ευρώ το 2013.

 

Ειδικότερα, 45 από τους 64 αναλυτές προβλέπουν ότι η Ελλάδα θα παραμείνει το 2013 στην Ευρωζώνη. 

 

Οι εκτιμήσεις για το έλλειμμα και τη ύφεση παραμένουν αρνητικές, καθώς οι αναλυτές προβλέπουν ότι η οικονομία της Ελλάδας θα συρρικνωθεί κατά 6,6% το 2012 και κατά 2% το 2013. 

 

Όσον αφορά στο έλλειμμα, οι αναλυτές αναμένουν μείωση στο 8% το 2012 και στο 6,8% το 2013. 

 

Τέλος, και για την Ισπανία και την Πορτογαλία οι προβλέψεις των αναλυτών δεν είναι θετικές. Η ισπανική οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 1,6% το 2012 και κατά 1,1% το 2013, ενώ η πορτογαλική κατά 3% το 2012 και κατά 1% το 2013.