Λήγει - υπουργού επιτρέποντος - σήμερα η παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μετά από ένα σερί αναβολών τόσο με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων όσο και με ανακοινώσεις του ίδιου του υπουργείου Οικονομικών.

Από τη λήξη της «κανονικής» υποβολής μέχρι σήμερα, αναμενόταν να υποβληθούν περί τις 30.000 δηλώσεις φορολογουμένων που δεν είχαν πατήσει το τελευταίο κλικ στο taxisnet.

Το σερί των παρατάσεων ολοκληρώνεται σήμερα, με το υπουργείο να δικαιολογεί τη στάση του λέγοντας πως:

«Η παράταση αυτή κατόπιν αιτημάτων πολλών επαγγελματικών τάξεων και φορολογουμένων, δίνει τη δυνατότητα αφενός να υποβληθούν εμπρόθεσμα οι φορολογικές τους δηλώσεις και αφετέρου όσοι φορολογούμενοι από παραδρομή έκαναν λάθος στην ηλεκτρονική υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης δήλωσης τους (π.χ. μη αναγραφή στον κωδ. 049 του ποσού των αποδείξεων που κατέβαλλαν για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών κλπ.), δύνανται να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ για την αποφυγή τυχόν επιβαρύνσεων.

Από τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, «πρωταθλητές» στη μη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αναδεικνύονται οι συνταξιούχοι, οι οποίοι αποφεύγουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, φοβούμενοι τη λυπητερή των εισφορών.

Είναι χαρακτηριστικό ενας στους οκτώ συνταξιούχους από το ταμείο των ελευθέρων επαγγελματιών δήλωσε μικρότερη σύνταξη από αυτήν που έλαβε ή δεν υπέβαλε καθόλου φορολογική δήλωση.

Όσοι πάντως ακόμα και με αυτή την παράταση δεν υποβάλλουν δήλωση, το υπουργείο οικονομικών έχει ορίσει τις «συνέπειες», ενώ εξήγησε αναλυτικά και το πώς θα δοθούν οι δόσεις του φόρου εισοδήματος.