Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δεν θα προχωρήσει τελικά σε δίωξη της Goldman Sachs ή των υπαλλήλων της, στο πλαίσιο έρευνας που έγινε για οικονομική απάτη.


Σε γραπτή του ανακοίνωση, το υπουργείο δήλωσε πως διενήργησε εξαντλητική έρευνα των ισχυρισμών πάνελ της Γερουσίας που ερευνούσε την χρηματοοικονομική κρίση του 2008-2009.

«Το υπουργείο και οι ερευνητικές αρχές τελικά συμπέραναν ότι το βάρος των αποδείξεων για να αποδοθούν ποινικές ευθύνες δεν ήταν επαρκές με βάση τη νομοθεσία και τα γεγονότα όπως αυτά ισχύουν σήμερα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, προσέθεσε ότι εάν υπάρξουν επιπλέον ή νέες αποδείξεις, ενδέχεται να υπάρξει διαφορετικό συμπέρασμα για την δίωξη της Goldman Sachs, εάν υπάρξει ένταλμα.