Αύξηση 2,4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία (ΓΔΤΕ) σε ετήσια βάση τον Ιούνιο του 2012, έναντι αύξησης 6,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010.

Σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου 2012, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε μείωση 1,9%, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
 

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση 6,9%, έναντι αύξησης 6,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.