Σε δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου ύψους 3,125 δισ. ευρώ προχωρά την Τρίτη 14 Αυγούστου 2012 ο ΟΔΔΗΧ. 


Η έκδοση των εντόκων πραγματοποιείται προκειμένου να αποπληρωθούν ομόλογα που ωριμάζουν στις 20 Αυγούστου και βρίσκονται στα χέρια της ΕΚΤ.