Τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα σήμερα Παρασκευή 10/08 ανακοίνωσε η Δούρος. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ύστερα από την έγκριση και καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της τροποποίησης του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας που αποφασίστηκε από την μετ’ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση της 4/7, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την τελευταία Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Νικόλαος Θ. Δούρος, Πρόεδρος του Δ.Σ. – μη Εκτελεστικό Μέλος. .
Θεόδωρος Ν. Δούρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
Αγγελική Ν. Δούρου , Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
Σπυρίδων Π. Ματαράγκας, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Χρίστος Α. Σοφής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.