Τη διαγραφή της Euroline από το Μητρώο των Ανώνυμων Εταιριών καθώς και τη διαγραφή των μετοχών της από το ΧΑ στις 13/8, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

 

Ανακοινώνεται ότι την 7.8.2012 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, μεταξύ άλλων, η υπ’ αρ. 4/621/12.7.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Εταιρίας και παράλληλα χορηγήθηκε η άδεια σύστασης και εγκρίθηκε ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «MARFIN GLOBAL STRATEGY FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ». 

 

Κατόπιν ολοκλήρωσης της ανταλλαγής των στοιχείων του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας με μερίδια του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 τελευτ. εδάφιο του Ν. 3371/2005, η Εταιρία διεγράφη από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών την 13.8.2012.