Πλειοψηφική συμμετοχή (93%) στην εταιρεία Ηλιοσκόπιο ΕΠΕ, εισφέροντας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου το ποσό των 60.000 ευρώ, απέκτησε η Έλαστρον.

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ηλιοσκόπιο ΕΠΕ αναπτύσσει δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμό.