Τη βελτίωση των υφιστάμενων ρυθμίσεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ώστε να γίνουν πιο ευνοϊκές για τους ιδιοκτήτες. 

 

Με δεδομένο ότι η προσέλευση ενδιαφερομένων για να τακτοποιήσουν το αυθαίρετό τους είναι πολύ μικρή σε σχέση με τον αριθμό των αυθαιρεσιών (μόλις το 26% έχει δηλωθεί) και τα έσοδα υπολείπονται κατά πολύ από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί όταν θεσμοθετήθηκε ο σχετικός νόμος το 2011, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ διερευνά τρόπους που θα «ξεκολλήσουν» το μέτρο, καθώς το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, για το θέμα είναι μεγάλο. 

 

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος σε δημοσίευμά του, στο τραπέζι έχουν πέσει οι εξής λύσεις:

 

1. Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων μέχρι το τέλος του έτους, από τις 14/9/2012 που ισχύει, 

 

2. Αύξηση των δόσεων από 48 σε 60 τουλάχιστον και 

 

3. Αναπροσαρμογή του συντελεστή παλαιότητας για τον υπολογισμό των προστίμων.

 

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.