Σε τουλάχιστον 4 δις. ευρώ υπολογίζονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Λαϊκής Τράπεζας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ανδρέα Φιλίππου. Ο κ. Φιλίππου δήλωσε ότι γίνονται ήδη προσπάθειες για περιορισμό των ζημιών, τονίζοντας ότι το ΔΣ της τράπεζας βρίσκεται σε επαφή με δικηγορικά γραφεία στο Λονδίνο, τα οποία θα αναλάβουν την υπόθεση, αφού ολοκληρωθεί πρώτα, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, η κατηγοριοποίηση των δανείων.

Τόνισε παράλληλα ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα κατατεθεί πρόταση από τον οίκο KPMG για αναδιάρθρωση της Λαϊκής Τράπεζας με προοπτική υλοποίησης της από τις αρχές Σεπτεμβρίου Βασικός στόχος είναι η συρρίκνωση του Ομίλου, που θα συνοδεύεται από μείωση δραστηριοτήτων και απολύσεις προσωπικού, μέσω σχεδίων πλεονασμού και πρόωρης αφυπηρέτησης.

Σε πρώτη φάση γίνεται λόγος για πώληση θυγατρικών εταιρειών της Λαϊκής στο εξωτερικό. Αναφορικά με το προσωπικό, η Τράπεζα εφάρμοσε σχέδιο πρόωρης αφυπηρέτησης για 185 άτομα, από τα οποία, όμως, μόνο 40 επέδειξαν ενδιαφέρον.