Συνεχίστηκε και τον Ιούνιο φέτος η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής στην ΠΓΔΜ, με το γενικό δείκτη να καταγράφει πτώση 4,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, η πτώση του γενικού δείκτη κατά 4,1% τον Ιούνιο, οφείλεται κυρίως στη μείωση του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 6,3% και του δείκτη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου κατά 12,7%.

Αντιθέτως, καταγράφηκε αύξηση του δείκτη παραγωγής ορυχείων-λατομείων κατά 6,4%.

Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η βιομηχανική παραγωγή στην ΠΓΔΜ συρρικνώθηκε κατά 6,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι.