Ο ανταγωνισμός στην αγορά των προϊόντων χαρτιού υγείας, καθαριότητας και ατομικής υγιεινής, σε επίπεδο παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού «tissue» και σε επίπεδο τελικών προϊόντων, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Οι τελευταίες μεταβολές και προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην δέκατη έκδοση της κλαδικής μελέτης που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Κλαδικών - Οικονομικών Μελετών της ICAP Group AE.

 
Η πληθυσμιακή εξέλιξη αλλά και παράγοντες όπως η τιμή, η ποιότητα και η διαφήμιση, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζήτηση για τα εξεταζόμενα προϊόντα. Τα προϊόντα tissue απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, ενώ μικρότερο μέρος της ζήτησης αφορά προϊόντα για επαγγελματική χρήση από εστιατόρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία κλπ. Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η μέση μηνιαία δαπάνη ανά νοικοκυριό για τα προϊόντα tissue, ανέρχεται σε 14,99 ευρώ.

 
Χαρακτηριστικό του εξεταζόμενου κλάδου αποτελεί ο έντονος ανταγωνισμός και η υψηλή συγκέντρωση σε επίπεδο παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue (δραστηριοποίηση λίγων μεγάλων μονάδων), οι οποίες κατασκευάζουν το πρωτογενές χαρτί tissue (jumbo rolls). Αντίθετα, μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ασχολείται με την επεξεργασία και παραγωγή τελικών προϊόντων χαρτιού tissue (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα, είδη επαγγελματικής χρήσης κ.α.), ενώ μικρότερη είναι η συμμετοχή των εισαγωγικών επιχειρήσεων στη συνολική αγορά.


Σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η Διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, κ. Σταματίνα Παντελαίου, τόνισε τα εξής: «Το δυσμενές εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και η συνεχιζόμενη ύφεση έχουν επιδεινώσει σημαντικά την εμπορική δραστηριότητα, ενώ ακόμη και εδραιωμένες επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, με συνέπεια να αναμένονται σημαντικές ανακατατάξεις και εξελίξεις στην αγορά. Η εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue υποχώρησε κατά 5% το 2011/2010. Η συνολική εγχώρια παραγωγή τελικών προϊόντων χαρτιού tissue εκτιμάται ότι κινήθηκε πτωτικά το 2011, με ποσοστό μείωσης 3,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περαιτέρω, το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς τελικών προϊόντων χαρτιού tissue μειώθηκε κατά 4,2% το ίδιο χρονικό διάστημα».


Από τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού 6  επιχειρήσεων παραγωγής ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος παρέμεινε το 2010 στα ίδια επίπεδα με το 2009 (οριακή αύξηση 0,58%), ενώ ίδια εικόνα παρουσιάζουν και οι πωλήσεις των εξεταζόμενων επιχειρήσεων (οριακή αύξηση 0,5% το 2010/09). Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα ήταν αρνητικά τη διετία 2009-2010, ενώ τα κέρδη EBITDA πέρασαν σε αρνητικό επίπεδο χρήσης το 2010.


Ακόμη, από τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού 24 επιχειρήσεων παραγωγής τελικών προϊόντων tissue και ειδών ατομικής υγιεινής προκύπτουν τα εξής: Το σύνολο του ενεργητικού των εταιρειών του δείγματος, παρουσίασε το 2010 αύξηση 12,5% σε σχέση με το 2009. Οι πωλήσεις των 24 επιχειρήσεων το 2010 σημείωσαν αύξηση 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα καθαρά κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) μειώθηκαν το 2010 κατά 37,1%, ενώ τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν επίσης κατά 18%.