Το Δ.Σ. της Τράπεζας Κύπρου θα συνεδριάσει την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 για να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012.

 

Την ίδια μέρα, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνεδρίας, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο.