Ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο ιδιωτικό ενεργειακό έργο της Ρουμανίας που φέρει τη σφραγίδα της Μέτκα. Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου της Ρουμανίας, η οποία, αφού τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία, εισήλθε πλέον στην παραγωγή. 

 

Ο ελληνικός όμιλος σε κοινοπραξία με την GE Energy ολοκλήρωσε, με επιτυχία, για λογαριασμό της Petrom, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπης και μέλος του πολυεθνικού κολοσσού της OMV, τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Μπράζι της Ρουμανίας, συνολικής ισχύος 860MW. 

 

Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου της γειτονικής χώρας αντιπροσωπεύει μια επένδυση της τάξης των 500 εκατ. ευρώ και αποτελεί το μεγαλύτερο ιδιωτικό ενεργειακό έργο στη Ρουμανία την τελευταία 20ετία.