Κατά 0,3% αυξήθηκε το ΑΕΠ της Γερμανίας στο β' τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας. 

 

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5%.