Αμετάβλητο παρέμεινε το γαλλικό ΑΕΠ στο β΄ τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της χώρας. 

 

Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι το ΑΕΠ της Γαλλίας θα συρρικνωθεί κατά 0,1%.