Αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι το δολάριο σύντομα θα χάσει τη δύναμή του, ως το κυρίαρχο νόμισμα στον κόσμο. 

 

Ωστόσο, ο αναλυτής της UBS, Syed Mansoor Mohi-uddin εκτιμά πως η θέση του δολαρίου είναι διασφαλισμένη για κάποιο διάστημα. 


«Το δολάριο θα παραμέινει διασφαλισμένο για τα επόμενα 50 χρόνια», αναφέρει ο αναλυτής της UBS. 


Ο ίδιος σημειώνει μερικά χαρακτηριστικά του νομίσματος των ΗΠΑ που το  κάνουν ξεχωριστό:

 

1. Οι ΗΠΑ έχουν την ισχυρότερη οικονομία και τις πιο δυνατές αγορές

 

2. Το παγκόσμιο εμπόριο πραγματοποείται κυρίως σε δολάρια

 

3. Το δολάριο χρησιμοποιείται κατά περίπου 85% στις διεθνείς πράξεις συναλλάγματος

 

4. Πάνω από το 60% των αποθεμάτων των κεντρικών τραπεζών είναι σε δολάρια, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.