Την περικοπή 2.400 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε η RWE AG, στο πλαίσιο του προγράμματος περικοπών δαπανών.  

 

Η γερμανική εταιρεία παροχής ενέργειας τόνισε ότι οι εμπορικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες στην αγορά ενέργειας της Ευρώπης. 


Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας στο α' εξάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 1,58 δισ. ευρώ από 1,59 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.