Κατά 0,2% συρρικνώθηκε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης στο β' τρίμηνο, σε σχέση με το α' τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. 

Σε ετήσια βάση το ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ συρρικνώθηκε κατά 0,4%.
 

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 0,2% στο τρίμηνο και στο 0,4% στο δωδεκάμηνο. 

 

Στο α΄ τρίμηνο το ΑΕΠ της ευρωζώνης είχε μείνει αμετάβλητο ενώ στο 12μηνο είχε μειωθεί 0,1%.

Σε επίπεδο κρατών μελών, η μεγαλύτερη ύφεση σημειώθηκε στην Πορτογαλία, με μείωση του ΑΕΠ κατά 1,2%, ενώ η ισπανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,4% το β’ τρίμηνο.