Το ποσό των 4,062 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μη ανταγωνιστικών προσφορών ύψους 937,5 εκατ. ευρώ, άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας. 

 

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,43% από 4,28% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ η έκδοση καλύφθηκε κατά 1,36 φορές (από 2,12 φορές προηγουμένως).

 

Τα χρήματα θα καλύψουν ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου άλλα και το ομόλογο της ΕΚΤ που λήγει στις 20 Αυγούστου και είναι της τάξης των 3,2 δισ. ευρώ.