Κατά 1% συρρικνώθηκε το ΑΕΠ της Φινλανδίας στο β' τρίμηνο του 2012, σε σχέση με το α' τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Στατιστικής της χώρας. 

 

Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ της Φινλανδίας υποχώρησε κατά 0,3%.

 
Κατά το α' τρίμηνο του 2012 η οικονομία της Φινλανδίας είχε σημειώσει άνοδο 0,8%, ενώ για το σύνολο του 2011 η ανάπτυξή της ανήλθε σε 2,9%.