Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι ο κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, με επιστολή του ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2012, υπέβαλε την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου.

 

Η επιστολή παραίτησης του κ. Μαυρομμάτη θα τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη του συνεδρία που θα γίνει στις 30 Αυγούστου 2012 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρίας.