Η Cyprus Popular Bank Public ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνέλθει την Τρίτη 28 Αυγούστου 2012 για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, τα Οικονομικά Αποτελέσματα για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012.