Στην αγορά  161 μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,7900 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 133,10 ευρώ προχώρησε η FHL Κυριακίδης.

Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.