Σε αγορά 76 μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,95 ευρώ ανά μετοχή, μέσω της Χρηματιστηριακής Εταιρείας ALPHA FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προχώρησε η ΕΛΤΡΑΚ.