Στάσιμος στα επίπεδα του Ιουνίου παρέμεινε τον Ιούλιο ο δείκτης Northern Greece Business Index 500 (NGBI 500), ο οποίος καταγράφει το επιχειρηματικό κλίμα στη Βόρεια Ελλάδα, αξιοποιώντας τις απαντήσεις δείγματος 500 επιχειρήσεων.


Αν και οι βορειοελλαδικές επιχειρήσεις δείχνουν ν' αντλούν κάποια αισιοδοξία από τις μέχρι στιγμής συνθήκες πολιτικής σταθερότητας μετά τις εθνικές εκλογές, ωστόσο δεν περιγράφουν την κατάστασή τους ως καλή, ούτε προβλέπουν ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις για το επόμενο διάστημα.

Μειωμένη είναι, πάντως, η πρόθεση απολύσεων, ενώ σταθερή στα επίπεδα του Ιουνίου εμφανίζεται η διάθεση για προσλήψεις, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του NGBI 500, ο οποίος καταρτίζεται κάθε μήνα από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview.

Αναλυτικότερα, κατά τον μήνα Ιούλιο, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο -28, έναντι -27 τον Ιούνιο, με τις επιχειρήσεις να κρίνουν σε ποσοστό 14% ότι η κατάσταση τους είναι καλή, έναντι μόλις 7% τον Ιούνιο.

Ωστόσο, στο 35% (από 48% τον προηγούμενο μήνα) συρρικνώθηκε το ποσοστό των ερωτηθέντων, που δήλωσαν ότι η κατάσταση τους είναι ικανοποιητική, ενώ σημαντική αύξηση στο 51%, έναντι 44% τον Ιούνιο, παρουσίασε το ποσοστό όσων τη χαρακτήρισαν ως κακή.

Την ίδια στιγμή, περισσότερες σε σχέση με τον Ιούνιο (39%) ήταν τον Ιούλιο (43%) οι επιχειρήσεις, που δήλωσαν ότι αναμένουν επιδείνωση της κατάστασής τους στο επόμενο εξάμηνο. Στασιμότητα προέβλεψε το 33% (39% τον Ιούνιο) και βελτίωση το 25% (22% τον προηγούμενο μήνα).