Αυξάνεται ο αριθμός των αναλυτών που εκτιμούν ότι είναι πιο πιθανή η παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση του Reuters για τον Αύγουστο, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα.
Σε σύνολο 64 οικονομολόγων,
οι 45 εξ αυτών, δηλαδή ποσοστό περίπου 70%, προβλέπουν πως η Ελλάδα δεν θα βρεθεί εκτός της ευρωζώνης για τους επόμενους 12 μήνες. Στην αμέσως προηγούμενη δημοσκόπηση του πρακτορείου, εκείνη του Μαΐου, το αντίστοιχο ποσοστό βρισκόταν στο 55% (35 από τους 64 οικονομολόγους).
 

Η δημοσκόπηση αυτή ακολουθεί τη δημοσιοποίηση στοιχείων που κατέδειξαν οριακή αποφυγή της ύφεσης για το πρώτο εξάμηνο του 2012, στο πλαίσιο του οποίου απκλειστικά η Γερμανία κατέγραψε ανάπτυξη, ενώ η Γαλλία παρέμεινε σε κατάσταση στασιμότητας.

Σύμφωνα με οικονμικές εκτιμήσεις που βασίζονται σε αντίστοιχες αναλύσεις, η ευρωζώνη θα μπει σε καθεστώς ύφεσης, από το οποίο δε θα εξέλθει προ του 2013. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένας οικονομολόγος προέβλεψε θετικό πρόσημο ως προς την προοπτική ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται περιορισμός της ευρω-οικονομίας κατά 0,2% και για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ότι δηλαδή ίσχυσε και το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Τέλος, όπως προκύπτει από τη δημοσκόπηση, δεν αναμένονται καινούργιες σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ούτε όμως και κάποια δυναμική ενέργεια με σκοπό να μειωθούν τα επιτόκια δανεισμού της Ισπανίας και της Ιταλίας.