Στο 9,42% εκτινάχθηκαν τα επισφαλή δάνεια στις ισπανικές τράπεζες επί του συνολικού χαρτοφυλακίου τον Ιούνιο και διαμορφώθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της χώρας, τον προηγούμενο μήνα οι επισφάλειες είχαν ανέλθει στο 8,95%. 

 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν κατά 8,4 δισ. ευρώ από τον Μάιο, φτάνοντας στα 164,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. 

 

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα δανειακά βιβλία των τραπεζών της Ισπανίας αυξάνονται σταθερά εξαιτίας της κρίσης χρεών που πλήττει και αυτή την μεσογειακή χώρα. 

 

Τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν επίσης ότι οι καταθέσεις στους λογαριασμούς των ισπανικών τραπεζών συρρικνώθηκαν 6,59%.