Οι πόροι από το τρέχον πακέρο διάσωσης της Ελλάδας αρκούν για να διατηρηθεί η χρηματοδότηση προς τη χώρα και να αποτραπεί μια συστημική κατάρρευση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2014, τονίζει η Goldman Sachs. 

 

«Αυτό ισχύει ακόμα κι αν η Ελλάδα δεν καταφέρει να αντλήσει κανέναν πόρο από τις ιδιωτικοποιήσεις και αποτύχει να δημιουργήσει πρωτογενή πλεονάσματα κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής. 

 

Επίσης, εάν η ΕΚΤ μετακυλίσει τα ομόλογα που κατέχει τώρα σε ομόλογα πιο μακροπρόθεσμης λήξεως, θα αποδεσμευτούν πόροι που θα επιτρέψουν την χρηματοδότηση της Ελλάδας μέχρι τα τέλη του 2015. Μετά από αυτό, θα χρειαστούν επιπλέον 38 δισ. ευρώ για να συνεχίσει η Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2016», επισημαίνει η Goldman Sachs. 

 

Όσον αφορά στο πως θα βρει η Ελλάδα χρηματοδότηση για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, η Goldman Sachs «βλέπει» δύο πηγές. Η πρώτη είναι οι αποσβέσεις χρέους και αποπληρωμής τόκων από το PSI και η δεύτερη είναι η σημαντική χρηματοδότηση που έχει ως προορισμό την Ελλάδα, μέσω του δεύτερου πακέτου στήριξης.