Κατά 12,3% σε τεμάχια και κατά 10,2% σε αξία μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές τον Ιούλιο του 2012, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και ανήλθαν σε 10.110 τεμάχια και σε αξία σε 88,8 εκατ. ευρώ. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2011 οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν μείωση 35,1% σε τεμάχια και μείωση σε αξία 77,3%. 

 

Την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2012, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε τεμάχια σε 87.618 και σε ύψος τα 916 εκατ. ευρώ.

 

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2012 ανήλθαν σε τεμάχια σε 75.890 και σε αξία σε 119 εκατ. ευρώ.