Στα 303,527 δισ. ευρώ ανήλθε στο τέλος Ιουνίου το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, σημειώνοντας αύξηση σε τριμηνιαία βάση της τάξης του 8,3%, σε σχέση με τα 280,3 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του περασμένου Μαρτίου. Βασική αιτία για την εκτίναξη του χρέους ήταν τα πρόσθετα δάνεια από το ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της δεύτερης δανειακής σύμβασης των 130 δισ. ευρώ. 

 

Τα δάνεια της Ελλάδας από το μηχανισμό στήριξης στο τέλος του Ιουνίου διαμορφώθηκαν στα 148,83 δισ. ευρώ από 111,94 δις. ευρώ που ήταν τον Μάρτιο. 

 

Στα 36,9 δισ. των δανείων που πήρε η Ελλάδα μέσα στο β' τρίμηνο του χρόνου περιλαμβάνονται τα 25 δισ. που δόθηκαν στο ελληνικό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, η δόση των 7,2 δισ. ευρώ για την κάλυψη ομολόγων που δεν συμμετείχαν στο κούρεμα και 1 δις. ευρώ για την κάλυψη του πρωτογενούς ελλείμματος. 


Στο β' τρίμηνο του χρόνου το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε συνολικά 6 εκδόσεις εντόκων του δημοσίου, μέσω των οποίων ζήτησε από τις αγορές 6,5 δισ. και εξασφάλισε κεφάλαια ύψους 10 δισ. ευρώ. 


Το ποσοστό του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης που βρίσκεται πλέον σε διαπραγματεύσιμα ομόλογα, μετά και την ολοκλήρωση του PSI, μειώθηκε στο τέλος Ιουνίου στο 45% από 53,4 % που ήταν στο τέλος Μαρτίου, ενώ τα μη διαπραγματεύσιμα ομόλογα λόγω και της αύξησης των δανείων από ΕΕ και ΔΝΤ αυξήθηκαν στο 55% του συνολικού χρέους από 46,6% που ήταν στο τέλος Μαρτίου.


Πρακτικά αμετάβλητο λόγω και της ταμειακής αδυναμίας που παρουσιάζει το ελληνικό δημόσιο παρέμεινε στο τέλος του β’ τριμήνου του έτους το ύψος των υφισταμένων εγγυήσεων δανείων φτάνοντας στα 20,007 δισ. ευρώ από 20,046 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

Την ίδια ώρα τα ταμειακά διαθέσιμα στα τέλη Ιουνίου μειώθηκαν στα 3,495 δισ. ευρώ, έναντι 4,401 στα τέλη Μαρτίου.