Σε διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αγορά εμπορικού κέντρου στη Ρουμανία προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου, κατόπιν σχετικής υπόδειξης του Χ.Α.Κ.

 

Όπως αναφέρεται σε τη σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου διευκρινίζει ότι δημοσιεύματα που έχουν εμφανιστεί στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά με την αγορά από την Τράπεζα εμπορικού κέντρου στη Ρουμανία έναντι ποσού 60 εκατ. ευρώ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

 

Εταιρεία στην οποία μετέχει η Τράπεζα έχει λάβει μέρος σε διαδικασία δημόσιου πλειστηριασμού του ακινήτου στα πλαίσια ανάκτησης ποσών που οφείλονται από χρεώστες, κάτι που εμπίπτει στις συνήθεις δραστηριότητες των τραπεζών. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Το ποσό το οποίο αφορά την Τράπεζα Κύπρου ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ περίπου.