Κατά 0,7% αυξήθηκε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2011, έναντι αύξησης 1,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 4,8%, έναντι αύξησης 7,2% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.