Αύξηση των πωλήσεων και μείωση των καθαρών κερδών σημειώθηκε στις μεγαλύτερες ελληνικές αλευροβιομηχανίες το 2011, όπως φαίνεται από τα εταιρικά τους αποτελέσματα. 

 

Ο κλάδος εμφανίζει ήπιες πτωτικές τάσεις, όσον αφορά στον όγκο της παραγωγής βασικών προϊόντων του, κατά το τρέχον έτος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το α' πεντάμηνο του 2012, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011 μειώθηκε η παραγωγή αλεύρων από σιτάρι κατά 1,6% και αλεύρων άλλων δημητριακών, εκτός του σιταριού, κατά 0,8%, ενώ αυξήθηκε η παραγωγή χόνδρων και χονδράλευρων σιταριού κατά 13,7% και πίτουρου, πιτουράλευρου και άλλων καταλοίπων από την επεξεργασία του σιταριού κατά 3,75%.

 

Οι συνολικές πωλήσεις των 14 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του τομέα ανήλθαν το 2011 σε 340,50 εκατ. ευρώ έναντι 286,13 εκατ. ευρώ το 2010, σημειώνοντας αύξηση περίπου κατά 19%  και κατά 54,37 εκατ. ευρώ σε αξία.

 

Τα μεικτά κέρδη τους παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, καθώς διαμορφώθηκαν σε 71,53 εκατ. ευρώ, από 71,26 εκατ. ευρώ το 2010 (+0,4%), με το μεικτό περιθώριο να μειώνεται κατά 3,9% (21,0% από 24,9%).

 

Τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 31,08 εκατ. ευρώ (9,1% των πωλήσεων), από 29,28 εκατ. ευρώ (10,2% των πωλήσεων) το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 6% σε ποσοστό και κατά 1,80 εκατ. ευρώ σε αξία. Επίσης, τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν σε 21,48 εκατ. ευρώ (6,3% των πωλήσεων), από 20,43 εκατ. ευρώ (7,1% των πωλήσεων) το 2010. Αυξήθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 5% σε ποσοστό και κατά 1,06 εκατ. ευρώ σε αξία.

 

Ωστόσο, το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων των 14 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή αλεύρων, δεν βελτιώθηκε. Ειδικότερα, ήταν κέρδη ύψους 10,81 εκατ. ευρώ (κέρδη των κερδοφόρων μείον ζημιές των ζημιογόνων) έναντι αντίστοιχων κερδών 12,54 εκατ. ευρώ το 2010. Τα συνολικά προ φόρων κέρδη τους μειώθηκαν, δηλαδή, κατά 14% σε ποσοστό και κατά 1,73 εκατ. ευρώ σε αξία. 

 

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 6,65 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 8,53 εκατ. ευρώ το 2010. Τα καθαρά κέρδη τους μειώθηκαν, δηλαδή, κατά 22% και κατά 1,88 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ είναι ίσα προς το 2% των εσόδων τους το 2011, από 3% το 2010. Α

 

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των 14 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε στο 6,8% το 2011, από 6,6% έναν χρόνο πριν.

 

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυτών των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3% (+6,30 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες αύξησης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων κατά 3% (+12,24 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ξένων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια, ύψους 220,36 εκατ. ευρώ, μειώθηκε οριακά από το 53,7% στο 53,6%, με αντίστοιχη άνοδο των ιδίων από το 46,3% στο 46,4%.

 

Το 2011 στην Ελλάδα μειώθηκε η παραγωγή αλεύρων από σιτάρι κατά 4,9% ενώ αυξήθηκε η παραγωγή των αλεύρων από άλλα δημητριακά, εκτός του σιταριού, κατά 9,6%.