Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση μίας μόλις εταιρίας περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων, με ημερομηνία 20 Αυγούστου 2012.

 

Ειδικότερα, στον Τιτάνα η συμμετοχή της Capital Research and Management Company στις 8/8περιορίστηκε στο 4,98% από 5,089% προηγουμένως.